Opinie o Nas

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

W sklepie internetowym PomoceRehabilitacyjne.pl można kupić wyłącznie produkty najwyższej jakości i marki. Towar wysyłamy natychmiast i dążymy do maksymalnej satysfakcji. Nie można jednak wykluczyć, że czasami otrzymasz towar, który uznasz za wadliwy lub będziesz zainteresowany wymianą/zwrotem. W tych rzadkich przypadkach postępuj zgodnie z procedurą reklamacyjną.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od uszkodzeń w transporcie. Przewoźnik odpowiada za szkody powstałe w czasie transportu. W przypadku oczywistej wady opakowania transportowego nie należy przyjmować towaru i spisać przewoźnikowi protokół szkody. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie, abyśmy mogli szybko ponownie wysłać towar. Poniżej możesz pobrać protokół reklamacyjny w formacie PDF lub Word.

FORMULARZ REKLAMACYJNY - PDF

FORMULARZ REKLAMACYJNY - WORD

Zwroty - odstąpienie od umowy

Jako konsumentowi przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Możesz to zrobić składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@pomocerehabilitacyjne.pl

Zwracany produkt odeślij do nas niezwłocznie na adres, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy:

Health Brands s.r.o.

Dlouhá 132/1

251 01, Říčany – Strašín

Republika Czeska

 

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - PDF

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - WORD